Helle Røge Ergonomi

Helle Røge Ergonomi. Fjerritslev.
Telefon: 30 26 30 99
Mail: Ergonomi@helleroege.dk

Via oplæg eller kursus får medarbejdere, studerende viden om kroppen, dens muligheder og begrænsninger.
Alle lærer at tage medansvar for egen krop, fysisk aktivitet og arbejdsmiljø.

Der vil være mulighed for øget viden om eksempelvis ergonomi, sundhedsfremme, arbejdsmiljø og velfærdsteknologi, som kan være med til at optimere det daglige arbejdsmiljø på arbejdspladsen og dermed mindske risikoen for skader på kroppen og sygemelding.
Jeg kendetegnes ved at være oprigtig, effektiv og kompetent. Jeg formidler min viden og erfaring gennem et dagligt talt og forståeligt sprog med et islæt af humor for at kunne fastholde alles engagement og derigennem fremme deres ejerskab og fremtidige anvendelse af den nye viden.

dummyUndervisning_1Undervisning_2

Undervisning og kursus:

 

Jeg har undervist unge og voksne indenfor ergonomi, rehabilitering, arbejdsmiljø, velfærdsteknologi og sundhed. Jeg er nytænkende indenfor undervisning og anvender gennemtænkt differentieret undervisning for at optimere læring for den enkelte person.

Har du behov for et oplæg eller kursus indenfor eksempelvis:

“Kroppen og computerbrug”

“Sundhed for mig”

“Kom op af stolen”

“Hvad gør velfærdsteknologien for mig og mit arbejdsmiljø”

“Arbejdsmiljø og dens betydning i mit arbejde”

“Hvordan får jeg en stærk bækkenbund”

Pris

En undervisnings dag 9.000 kr.
Et oplæg 4.500 kr.

Ring og book et kaffemøde, hvor vi kan tale om dine behov.