Helle Røge Ergonomi

Helle Røge Ergonomi. Fjerritslev.
Telefon: 30 26 30 99
Mail: Ergonomi@helleroege.dk

Hvordan kan ergonomi og øvelser øge produktiviteten?
Optimal ergonomi er at udnytte kroppen og maskiner på mest hensigtsmæssige måder. Det vil sige, at gode arbejdsstillinger sammenholdt med at bruge forskelligt inventar optimalt giver mulighed for at kunne udnytte kroppens muligheder og energi på bedste og mest hensigtsmæssige måde. Virksomheden får derigennem øget produktivitet og effektiv optimering.
Ønsker du at øge produktiviteten hos dine medarbejdere – så er ergonomien et godt sted at starte. Vi alle oftest fastholdt i vaner. For at kunne ændre på vaner indenfor arbejdsstillinger og få bevægelse ind i dagligdagen er det nødvendig med viden om hvordan og hvorfor.
Dårlige arbejdsstillinger dræner kroppen for energi og på sigt giver dårlige arbejdsstillinger smerter. Et menneske med smerter kan det ikke arbejde med særlig høj effektivitet. Når en eller flere muskler arbejder statisk (hele tiden), kommer der ikke blod ind til musklen men i stedet ophobes affaldsstofferne og giver myoser. Myoser giver smerter og ofte hovedpine. Dette er oftest resultatet af dårlige arbejdsstillinger og for lidt bevægelse.
Når man bevæger kroppen, og er dynamiske, får vi energi rundt i kroppen med blodet. Derved kommer der energi ud til musklerne og op til hjernen.
Optimal indretning af arbejdspladsen/arbejdsbordet samt gode øvelser i hverdagen vil hurtigt ændre på dette. Den enkelte medarbejder vil få mere energi, idet der ikke er smerter og hovedpine og derved vil virksomheden hurtig opnå en øget produktivitet.
En win win situation for alle parter.

Categories:

Leave a Reply