Helle Røge Ergonomi

Helle Røge Ergonomi. Fjerritslev.
Telefon: 30 26 30 99
Mail: Ergonomi@helleroege.dk

Bliver du nedslidt på dit job?

I dag tales der ofte om nedslidning på grund af ens job.
Jeg har tænkt meget over, hvad der er årsag til nedslidning på ens job og var i denne uge på konference, hvor der blev talt om “Sundhed i muskler og led” og herunder hvorfor folk bliver nedslidte.

Årsager til nedslidning
Uanset om du arbejder på et kontor, eller du er i en produktion, slider det på din krop. Du bliver dagligt udsat for ensidig gentaget arbejde, ensidig belastende arbejde, måske for meget siddende arbejde, forkerte arbejdsstillinger, fastlåste arbejdsstillinger eller andet der påvirker kroppen negativt
Ifølge flere undersøgelser kan man ikke entydig pege på, at det er konkret arbejdsfunktioner, der nedslider medarbejderen. Der er mange årsager, man skal se på.
– Genetik
– Arv og miljø
– Er du glad for dit arbejde
– Har du indflydelse på dit arbejde
– Muskelmasse
– Træningstilstand
– Sundhedstilstand
– Arbejdsmiljøet på virksomheden
– Og meget andet

Jeg tænker også, det er relevant at se på, hvor mange timer man arbejder om ugen. Vi ved jo alle, at mange håndværkere også arbejder med deres fag i deres fritid. Vi ved også, at næste alle, der har et kontor arbejde, også bruger en computer eller deres mobil telefon, når de har fri.

Hvad kan vi gøre?
Noget af det forskningen viser er, at en god træningstilstand kombineret med en god sundhedstilstand forøger chancen i positiv retning for et godt helbred og dermed mindsker risikoen for nedslidning uanset job og genetik.
Det er positivt for både virksomhed og for den enkelte. Virksomheden øger produktiviteten, idet der er færre sygedage for den enkelte, og den enkelte vil opleve at have det bedre fysisk såvel som psykisk og derigennem være en mere produktiv medarbejder.
Der skal ikke meget til for at skabe denne positive spiral. Giv mulighed for en gåtur i arbejdstiden, lav walk and talk møder, giv mulighed for at lave gode øvelser, der mindsker risikoen for både akutte skader og nedslidning. Der er masser af gode tiltag at gå til uden de store økonomiske omkostninger for hverken virksomheden eller medarbejderen.

Viden
For at det kan lykkes, skal alle have en forståelse for at de selv har ansvar for at deltage, og at det er en win win situation for alle parter, at være fysisk aktiv. Det er derfor vigtigt, at alle får viden om, hvad det har af positiv betydning for kroppen og én selv, at man er fysisk aktiv i sin arbejdsdag og dagligdag.

Categories:

Leave a Reply