Helle Røge Ergonomi

Helle Røge Ergonomi. Fjerritslev.
Telefon: 30 26 30 99
Mail: Ergonomi@helleroege.dk

Hvis du har stillesiddende arbejde, er der 24% større risiko for dødlighed uanset alder, hvis du sammenligner dig med personer, der ikke har stillesiddende adfærd. Sidder du ned mere end 7 timer om dagen, øges dødligheden med 5% for hver time. (kilde: Michael Schneider)

Har du nogensinde talt, antallet af timer du sidder ned i løbet af en dag?

  • Tiden i bilen til og fra arbejde
  • Tiden du er på arbejdet
  • Tiden i bil når du kører ud og handler, henter/afleverer børn i skole eller til fritidsinteresser
  • Tiden på sofaen
  • Derforuden er der tiden i sengen, når vi sover – men dem skal du ikke tælle med.

Er der overhovedet en definition på stille siddende arbejde?

Ja Michael Schneider definerer stillesiddende arbejde: “Stillesiddende adfærd er ikke mangel på fysisk aktivitet eller ikke at leve op til anbefalinger om moderat og intensiv fysisk aktivitet. Det er at sidde stille for meget og for længe ad gange”

Vi kan sagtens være fysisk aktive ved at leve op til Sundhedsstyrelsen anbefalinger om daglig aktivitet i form af gåture, løbeture og deltagelse i motionklubber. Men den daglige inaktivitet er meget sundhedsskadelig for kroppen og den bliver øget år for år, idet vi med teknologien bliver passiviseret.

Ofte bliver jeg spurgt – kan vi stå for meget op? Nej og det kommer aldrig til at ske i den vestlige verden at vi stå for meget – men vi sidder alle alt for meget.

Hvad sker der i kroppen, når vi sidder for meget?

Ja der sker for lidt. Vores krop går ganske simpelt i stå. Kredsløbet bliver langsommere, de indre organer stopper med at arbejde, hjernen går i standby, knogle tilvæksten mindskes og meget andet

Du skal bevæge dig hele dagen. Rejs dig når du skal tale med en kollega, rejs dig når du skal have et glas vand, stå op og se TV – lav elastikøvelser i løbet af dagen, stå op når holder møde med kollegaer, gå rundt når du taler i telefon, cykel / gå til alt du kan, tag altid trappen aldrig rulletrappen eller elevatoren og så videre. Skab aktivitet i hverdagen og undgå at sidde mere end højest nødvendig.

Har du brug for mere viden eller gode idéer så kontakt mig.

Categories:

Leave a Reply