Helle Røge Ergonomi

Helle Røge Ergonomi. Fjerritslev.
Telefon: 30 26 30 99
Mail: Ergonomi@helleroege.dk

Almindeligt med to computerskærme i dag

Det bliver mere og mere almindeligt, når jeg kommer ud på virksomheder, at medarbejderne ikke længere kun har én skærm, men at flere kontormedarbejdere arbejder med to skærme for at lette arbejdsgangene.
En ting, man kan slå fast, er, at det er belastende for nakken og kroppen at arbejde ved én skærm, og belastningen ikke bliver mindre ved at arbejde med to skærme. Hvor stor konsekvensen bliver for nakken, når man arbejder ved to skærme, vil vi først om nogle år. På trods deraf kan man jo godt tage sine forholdsregler, med udgangspunkt i den viden vi har. indtil videre.

Hvor skal skærmen stå

Det er meget forskelligt, hvor medarbejdere har placeret deres skærme, når de arbejder med to.
Nogle vælger at placere skærmene således, at når de kigger lige ud, kigger de på revnen, som dannes mellem de to skærme, hvorved ingen af skærmene står direkte ud for medarbejderen. Andre vælger at have en primærskærm direkte ud foran sig og en sekundær placeret skråt mod den primære.
Og hvad er så rigtigt…. Hvis man har placeret skærmene således, at man kigger ind i midt mellem, oplever jeg, at medarbejderne altid har valgt én af skærmene til primær, hvorved de det meste af tiden har drejet hovedet lidt til den ene side for at se på denne skærm. Der vil dermed altid være en rotation i nakken til enten den ene. Eller også drejer de hovedet konstant til én af siderne og det bliver til mange drej i løbet af en arbejdsdag.
Når hovedet holdes drejet lidt til den ene side, det meste af tiden, vil det på sigt give skader på blandt andet muskler, blodkar, nerver og led. Musklerne, til den side hovedet er drejet, bliver blandt andet stramme og korte på sigt. Du kan selv tjekke, om dine er blevet kortere ved at se dig selv ind i spejlet. Du vil i så fald kunne se, at halsen er lidt kortere til den side, du drejer hovedet i forhold til den modsatte side.
Det anbefales, når man arbejder med to skærme, at man har en primær skærm og en sekundær skærm. Den primære skærm skal være ud for dig, og det er på den, du arbejder på. Den sekundære skærm står skråt mod den primær, og du vil kortvarigt se på denne skærm. Skal der arbejdes på et dokument, er det vigtigt, at dokumentet er på den primære for at mindske rotation af nakken. Det optimale er, at dreje kroppen med, når du ser til siden, således at fødder og næse peger i samme retning altid.

Simple råd

For at minimere de konsekvenser, der er ved at arbejde med to skærme, er der nogle simple råd, der vil kunne hjælpe dig.
– Hav primær skærm lige foran dig.
– Hav sekundær skærmen stillet skråt mod den primære.
– Flyt dokumenter fra den sekundære til den primære, hvis der skal arbejdes på dokumentet
– Hvis din sekundære skærm står til højre – så flyt den til venstre side til jul og modsat igen til foråret. Derved skifter du hvert halve år, hvilken side du skal se til.
– Stå op så meget af dagen som muligt, så drejer du mere i kroppen end kun i nakken
– Begge skærme skal gerne stå i samme højde
– Lav øvelser for nakken dagligt
Har du spørgsmål, så kontakt mig endelig.

 

Categories:

Leave a Reply