Helle Røge Ergonomi

Helle Røge Ergonomi. Fjerritslev.
Telefon: 30 26 30 99
Mail: Ergonomi@helleroege.dk

Case Airmaster

Alle referencer - Klik her

Airmaster A/S havde bedt Helle om separat rådgivning til både administrationen og produktionen.

Dirk Schulz

Efter et oplæg i administrationen fulgte en individuel gennemgang på arbejdspladsen for hver enkelt medarbejder. Helle formoder at skabe en høj forståelse for en ergonomisk korrekt arbejdsstilling i det daglige og inddrager de enkelte medarbejdere ved indretning af deres arbejdsplads. Den individuelle rådgivning gennemfører hun iht. medarbejdernes specifikke behov.

Også i produktionen startede rådgivning med teorien til en ergonomisk korrekt arbejdsdag ved et oplæg fulgt af praktisk vejledning og individuel rådgivning i de enkelte produktionsgrupper. Under gennemgangen kunne medarbejderne får en positiv aktiv sparring til deres individuelle ergonomiske udfordringer i deres dagligdag.

Helle har under besøgsdagene også tydeliggjort ergonomiske udfordringer som ingen i virksomheden indtil videre har været bekendt med og har givet hele virksomheden en positiv oplevelse og et skub i en ergonomisk korrekt arbejdsverden.

Medarbejderne husker Helles for hendes positive, ærlige og direkte personlighed samt hendes forståelse for de mange forskellige arbejdspladser og tænker i dag meget mere over deres arbejdsstillinger. Hun snakker folkets sprog og kan derved vække interessen for ergonomi på arbejdspladsen, både ved medarbejderne og ledelsen.

Jeg ser også et stykke tid efter rådgivningsdagene med glæde at medarbejderne har taget Helles rådgivning og budskab til sig i deres hverdag, både i administrationen og produktionen.

AIRMASTER