Helle Røge Ergonomi

Helle Røge Ergonomi. Fjerritslev.
Telefon: 30 26 30 99
Mail: Ergonomi@helleroege.dk

Trine Jespersen

GomSpace har i sommeren 2018 haft besøg af Helle Røge, som har vejledt og givet instruktioner i ergonomi på arbejdspladsen. Forløbet tog udgangspunkt i fælles oplæg om ergonomi for alle medarbejdere. I forlængelse heraf har Helle afholdt gruppe- og individuel rådgivning og givet gode råd i forhold til arbejdsstillinger for både funktionærer og produktionsmedarbejdere. Grupperådgivningen fungerede rigtigt godt for os, og med Helles indlevelse og formidlingsevner er det noget medarbejderne kan huske.

Til alle medarbejdere i virksomheden har Helle givet instruktioner til øvelser med elastikker, råd og vejledning i stoleindstilling, lysforhold i lokalerne, indstilling af computerskærme, kropsholdninger, arbejdslamper m.m. Hun har formået at gøre et ’alvorligt’ oplæg til et humoristisk og inspirerende indlæg, som har givet os et indblik i, hvordan små ændringer i hverdagen kan gøre en stor forskel. Det har givet vores medarbejdere et godt fundament til, at arbejde videre med ergonomi på arbejdspladsen. Medarbejderne har taget Helles gode råd til sig i forhold til, hvor vigtigt det er at skifte arbejdsstilling i løbet af dagen – den næste stilling er den bedste stilling!

Vi har haft et rigtigt godt samarbejde med Helle under hele forløbet, hvor hun har været engageret, ihærdig og troværdig i sit samarbejde med GomSpace. Vi giver derfor Helle de varmeste anbefalinger og vi kunne godt se os i et samarbejde med Helle igen på et senere tidspunkt.

GOMspace