Helle Røge Ergonomi

Helle Røge Ergonomi. Fjerritslev.
Telefon: 30 26 30 99
Mail: Ergonomi@helleroege.dk

Kurt Prentow

Nordsøen Oceanarium og Nordsøen Forskerpark har brugt Helle Røge som ergonomi-konsulent i flere omgange – med stort udbytte.
Helle har instrueret os i de rigtige arbejdsstillinger, individuel indretning af arbejdspladserne, gode løfteteknikker og meget mere.
Helle har en dejlig inspirerende og humoristisk måde at formidle sin store viden på, og det var med til, at hun ramte alle personalegrupper.
Nu husker vi at komme op at gå, skifte arbejdsstilling med jævne mellemrum – og lave elastikøvelser.
Kurt Prentow
Nordsøen Ocenarium